درباره قالب باکس چه می دانید؟!
قالب سازی آنلاین قالب باکس افتخار دارد که در خدمت تولیدکنندگان، صنعتگران، فروشندگان و سایر مشاغل باشد. خدمات ما عبارتند از:
قالب سازی آنلاین قالب باکس با بیش از یک ده تجربه امادگی خود را برای خدمات فوق اعلام میدارد. همچنین با معرفی هر مشتری پورسانت خود را طبق فاکتور 5 درصد از ما دریافت کنید. و در آخر: ما را در خدمت گذاری یاری کنید تا شما را در پیشبرد اهدافتان یاری کنیم.
کوروش صبوری
از سال 1376 در این کار مشغول شدم و افتخار این را پیدا کردم که در خدمت صنعت بسته بندی باشم و هر روزی که می گذرد و تجربه جدیدی در این راه کسب می کنیم.